Az eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár felel


- a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek szakmai koordinációjáért és az abból adódó feladatok ellátásáért,
- a Bor Eredetvédelmi Tanács titkársági feladataiért és a Szőlőfajta Használati Bizottság elnöki feladataiért,
- a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) tagállami szakmai munkájának koordinálásáért, a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság Vegyes Bizottsága által létrehozott, a „Tokaj” eredetmegjelölés használatával foglalkozó Albizottság magyar tagozat munkájának koordinálásáért,
- a bor és pálinka földrajzi árujelzőinek oltalmára szolgáló uniós rendszerekből következő nemzeti szintű feladatok ellátásáért,
- a vonatkozó nemzeti jogszabályi háttér megteremtéséért,
- a Magyar Eredetvédelmi Tanács titkársági feladatainak ellátásáért,
- a Pálinka Nemzeti Tanács titkársági feladatainak ellátásáért,
- a szőlő-bor termékpályát érintő horizontális területek koordinációjáért,
- a borászati termékek harmadik országokba történő promóciójával kapcsolatos határozatoknak a miniszter nevében és megbízásából történők kiadmányozásáért,
- a szőlő-bor ágazat tekintetében az Európai Unió mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt ágazati szabályozások végrehajtásáért,
- a hagyományok, ízek, régiók nemzeti tanúsítási rendszer működtetéséért és a tanúsítási tevékenység feletti hatósági felügyeletért.

 

Az eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár


- munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik,
- irányítja a titkárság vezetőjének tevékenységét, valamint irányítja az Eredetvédelmi Főosztály vezetőjének tevékenységét.
- akadályoztatása esetén az Eredetvédelmi Főosztály vezetője helyettesíti.