Az eredetvédelem a földrajzi árujelzők használatának szabályozása. Ezáltal biztosított a magyar mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borászati termékek és szeszesitalok hagyományos neveinek védelme az Európai Unió valamennyi tagállamában.
Régi szokás az ételeket és italokat származási helyük alapján elnevezni. Egy földrajzi árujelző azonban a származáson kívül számos más jelentést is hordoz: a hagyományokat, a termelői közösséget, annak tudását, speciális termékkaraktert és minőségi szintet is megtestesít.
A Földművelésügyi Minisztérium 2015-ben indította el Eredetvédelmi Programját, melynek célja kettős: egyrészt az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők számának növelése, másrészt pedig a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása.
Földrajzi árujelzőink kulturális örökségünk részét képezik. Motivációnk, hogy általuk olyan egyedi, nem reprodukálható eszközt biztosítsunk a termelők számára, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen meg tudják különböztetni termékeiket, és érvényesíteni tudják a minőségi többletet.
Az Eredetvédelmi Program első célkitűzése, a Magyarország számára oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (eredetmegjelölések és földrajzi jelzések) számának növelése jegyében az egész országra kiterjedő kutatómunkát végzünk. A lehetséges jelöltek felkutatása, oltalmi lehetőségeik feltérképezése, valamint a termékleírások kidolgozása során nyújtott szakmai segítség képezik munkánk gerincét. Ezen túlmenően az érintett termelői közösségek számára bemutatjuk a földrajzi árujelzők agrárpolitikai és vidékfejlesztési összefüggéseit, valamint az oltalomból eredő jogokat és azok érvényesítési lehetőségeit.
Az eredetvédelem népszerűsítésére indítottuk útjára Eredetvédelmi Országjárásunkat, mely lehetőséget nyújt számunkra, hogy a számos vidéki helyszínen lezajlott kerekasztal beszélgetések és előadások révén újabb és újabb termelőket ismerjünk meg, vonjuk be az Eredetvédelmi Programba.
Az Eredetvédelmi Program második célkitűzése a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. Ez magában foglalja a névhasználati szabályokat rögzítő termékleírások felülvizsgálatát, a földrajzi árujelzők piaci pozicionálásához igazítását, valamint az eredetvédelmi rendszerekről és a földrajzi árujelzős termékekről szóló tájékoztatást.
A fentiek elérése érdekében célunk, hogy az Eredetvédelemért felelős Helyettes Államtitkárság a francia INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) mintájára erős tudásbázissá váljon, és aktívan segítse a termelői közösségeket értékteremtő munkájukban.