Közlemény a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetéséről

a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott „Sárréti kökénypálinka” (OFJ) kérelem megjelentetéséről

Az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 113/A. § (1) bekezdés d) pontja és a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján Elek István egyéni vállalkozó egyéni vállalkozó által benyújtott „Sárréti kökénypálinka” (OFJ) uniós oltalmára irányuló kérelmét kifogásolás céljából közzé teszi.

A közzétételtől számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személyek, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az Fgby22lZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.

A termékleírás mellékletei az AM Eredetvédelmi Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Kérjük ez irányú igényüket YZACHKBEw9UhNiYDi2rZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== címen jelezni szíveskedjenek.

a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott „Madarasi birspálinka” (OFJ) kérelem megjelentetéséről

Az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 113/A. § (1) bekezdés d) pontja és a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján Lakatos Márton egyéni vállalkozó egyéni vállalkozó által benyújtott „Madarasi birspálinka” (OFJ) uniós oltalmára irányuló kérelmét kifogásolás céljából közzé teszi.

A közzétételtől számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személyek, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az gqrjtng6QD0zFzZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.

A termékleírás mellékletei az AM Eredetvédelmi Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetés alapján. Kérjük ez irányú igényüket SNBUZeyc9kAYhGj14lZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== címen jelezni szíveskedjenek.