Közlemény a hagyományos különleges termékeknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termékleírás módosítására irányuló eljárásban benyújtott "Tepertős pogácsa" (HKT) módosítási kérelem megjelentetéséről


A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje által benyújtott „Tepertős pogácsa” (HKT) termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet kifogásolás céljából közzé teszi.

A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján a közzétételtől - 2018. május 8. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személyek, akik kifogásukban bizonyítani tudják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az KlJNFsfNTsmINcn4zZj2ZXJlZGV0dmVkZWxtaWZvQGZtLmdvdi5odQ== elektronikus címre kell megküldeni.