A földrajzi árujelzők használatának szabályozása biztosítja a magyar mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borászati termékek és szeszesitalok hagyományos neveinek védelmét az Európai Unió valamennyi tagállamában.
Régi szokás az ételeket és italokat származási helyük alapján elnevezni. Egy földrajzi árujelző azonban a származáson kívül számos más jelentést is hordoz: a hagyományokat, a termelői közösséget, annak tudását, speciális termékkaraktert és minőségi szintet is megtestesít.
Az Agrárminisztérium (jogelődje: Földművelésügyi Minisztérium) 2015-ben indította el programját, melynek célja kettős: egyrészt az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők számának növelése, másrészt pedig a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása.
Földrajzi árujelzőink kulturális örökségünk részét képezik. Motivációnk, hogy általuk olyan egyedi, nem reprodukálható eszközt biztosítsunk a termelők számára, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen meg tudják különböztetni termékeiket, és érvényesíteni tudják a minőségi többletet.
A földrajzi árujelzők programjának első célkitűzése, a Magyarország számára oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (eredetmegjelölések és földrajzi jelzések) számának növelése jegyében az egész országra kiterjedő kutatómunkát végzünk. A lehetséges jelöltek felkutatása, oltalmi lehetőségeik feltérképezése, valamint a termékleírások kidolgozása során nyújtott szakmai segítség képezik munkánk gerincét. Ezen túlmenően az érintett termelői közösségek számára bemutatjuk a földrajzi árujelzők agrárpolitikai és vidékfejlesztési összefüggéseit, valamint az oltalomból eredő jogokat és azok érvényesítési lehetőségeit.
A földrajzi árujelzők népszerűsítésére indítottuk útjára Országjárásunkat, mely lehetőséget nyújt számunkra, hogy a számos vidéki helyszínen lezajlott kerekasztal beszélgetések és előadások révén újabb és újabb termelőket ismerjünk meg, vonjuk be a programba.
A program második célkitűzése a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. Ez magában foglalja a névhasználati szabályokat rögzítő termékleírások felülvizsgálatát, a földrajzi árujelzők piaci pozicionálásához igazítását, valamint az eredetvédelmi rendszerekről és a földrajzi árujelzős termékekről szóló tájékoztatást.
A fentiek elérése érdekében célunk, hogy a földrajzi árujelzők francia INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) mintájára erős tudásbázissá váljon, és aktívan segítse a termelői közösségeket értékteremtő munkájukban.