A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek vonatkozásában az Európai Gazdasági Közösség a 90-es évek elején alakította ki az első közösségi iparjogvédelmi oltalmi formát, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmát. Az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések közösségi oltalma bevezetésének célja a termelői közösségek részére magasabb jövedelmet eredményező minőségi, feldolgozott agrártermékek előállításának az ösztönzése.

Az egységes uniós eredetvédelmi oltalom a szeszes italok esetében 2008. május 20-án, a borászati termékek esetében 2009. augusztus 1-jén lépett hatályba.

A mezőgazdasági termékekre, az élelmiszerekre, a borászati termékekre, az ízesített boralapú italokra, és a szeszes italokra vonatkozó uniós eredetvédelmi oltalmi rendszerek garanciát nyújtanak a fogyasztók számára a termék földrajzi eredetére vonatkozóan, növelik az oltalom alatt álló termékek hozzáadott-értékét és javítják értékesítési lehetőségeiket. Az eredetmegjelöléssel, illetve földrajzi jelzéssel rendelkező termékek esetében a termék különleges minőségét a lehatárolt földrajzi terület sajátosságai (éghajlat, föld és emberi tudás) eredményezik. Egy földrajzi terület pontos lehatárolása, a termék előállításának pontos szabályozása, a minőséget garantáló tulajdonságok ellenőrzésének előírása olyan elemei az uniós eredetvédelem szabályozásnak, amelyek nem csak a termelők számára garantálják a termékeik eladhatóságát, hanem a fogyasztók számára is tájékoztatást nyújtanak az egyes termékek földrajzi eredetéről és minőségéről.

Az eredetvédelem egy ország kultúrájában a legfontosabb, hagyományokban gazdag értékeket jeleníti meg. Ezen értékeink megőrzése, mindannyiunk közös érdeke. Napjainkban az élelmiszerek eredete és egyedisége egyre inkább felértékelődik a termelők és a fogyasztók szemében.

Az uniós szabályozás vezette be az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) fogalmát. A két kategória esetében csak az oltalom egyes feltételei eltérőek, az oltalom tartalma és marketing értéke azonban azonos.

Az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, együttesen földrajzi árujelzők oltalmáról részletes tájékoztatást ad a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által készített tanulmány.