Pályázat vissza nem térítendő támogatásra
"Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” (VP3-3.1.1-19) a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében
A pályázati időszak: 2020.március 2. –2022. december 30.

Felhívom figyelmét a 2020. január 7-én meghirdetett „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatására” (VP3-3.1.1-19) című felhívásra, amelyre folyamatosan lehet pályázni. A következő pályázat beadási szakaszhatár: 2022. június 30.

A támogatás célja, hogy az EU által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek, és ösztönözze a mezőgazdasági termékek uniós minőségrendszerekben való részvételét. 

A pályázati felhívás A) célterülete által nevesített  uniós minőségrendszerek az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló következő elnevezések:

- mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (OEM, OFJ, FJ) és a

- hagyományos különleges termékek (HKT).


Az oltalomra jogosult földrajzi árujelzők aktuális listája itt érhető el:

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok 

Támogatási kérelmet az A) célterület esetében az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom alatt álló elnevezés használatára, forgalomba hozatalára jogosult, az erre való jogosultságot 2014. január 1-ét követően szerezte meg, és ezt hatósági bizonyítvánnyal bizonyítani tudja.


A támogatás mértéke: 1000 eurónak megfelelő forint, maximum 5 éven keresztül


Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (átalány fizetés)


A pályázat elbírálásánál minimum 40 pontot el kell érni, ahhoz hogy sikeres legyen a pályázat.

A pályázati felhívás elérhetősége:

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1

A pályázatok benyújtásának helye (kizárólag elektronikusan):

https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI87ItQha_C-

 

A pályázati időszak: 2020.március 2. – 2022. december 30.