Közlemény
             a „Rögös túró” hagyományos különleges termék (HKT)        termékleírásának kisebb jelentőségű módosítására benyújtott kérelem                          felszólalásra történő megjelentetéséről

Az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztálya a hagyományos különleges terméknek termékleírásának minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által benyújtott „Rögös túró” (HKT) termékleírásának kisebb jelentőségű módosítására irányuló kérelmét felszólalás céljából közzéteszi. 
A közzétételtől számított két hónapon belül írásban felszólalást nyújthatnak be a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személyek, akik felszólalásukban bizonyítani tudják, hogy a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet 21. cikk (1) bekezdésének a)-b) pontja alapján:
  • a felszólalást benyújtó az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon használja és
  • a javasolt módosítások jogos érdekét sérti.
A felszólalást – annak elfogadhatósága érdekében – részletes, érdemi indokolással szükséges alátámasztani.
A felszólalást papíralapon, az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályának címezve, 1860 Budapest postacímre, valamint elektronikus úton a HywQV4cUMUZ2lAYW0uZ292Lmh1 e-mail-címre kell megküldeni. 
A termékleírás mellékletei az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetést követően. Kérjük, ez irányú igényüket a ZqTQsRIqwKu7IZjD0MMZ2lAYW0uZ292Lmh1 címen jelezni szíveskedjenek!
                                             Közlemény
 a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmára irányuló eljárásban benyújtott „Borzag pálinka” (FJ) kérelem felszólalásra történő megjelentetéséről


Az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztálya a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. § (10) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesülete által benyújtott „Borzag pálinka” uniós földrajzi jelzésként történő bejegyzésére irányuló kérelmét felszólalás céljából közzéteszi. 
A közzétételtől számított két hónapon belül írásban felszólalást nyújthatnak be a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel rendelkező jogi személyek, akik felszólalásukban bizonyítani tudják az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/787 rendeletének 28. cikk (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szereplő indokok valamelyikét. A felszólalást – annak elfogadhatósága érdekében – részletes, érdemi indokolással szükséges alátámasztani.
A felszólalást papíralapon, az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályának címezve, az 1860 Budapest postacímre, valamint elektronikus úton a kyJPMKtR5DrMmOZ2lAYW0uZ292Lmh1 e-mail-címre kell megküldeni. 
A termékleírás mellékletei az Agrárminisztérium Borászati és Kertészeti Főosztályán tekinthetők meg, előzetes időpont-egyeztetést követően. Kérjük, ez irányú igényüket a vvfw3zkMZ2lAYW0uZ292Lmh1 címen jelezni szíveskedjenek!